עולים ממרוקו במושב רינתיה שהוקם בשרון בכפר הערבי הנטוש רנתיה, נובמבר 1949