לוחמים מחטיבת יפתח של הפלמ"ח במשלט בנגב, סתיו 1948