מברק ששלחה מפקדת חטיבת גולני ובו דיווח על הדיפת ההתקפה על הדגניות, 20 במאי 1948