טעות אופטית - "רואים כבר את ההסכם בין היהגנה' ואצייל" (צויר בידי יוסף בסו