מגויסים חדשים לצבא מקבלים מדים וציוד במחנה האימונים בתל אביב, מרס 1948