תושבים בירושלים קוראים מודעות מטעם "מרכז המפקד לשרות העם'' בדבר חובת הגיוס לצבא לבני ‭,25-17‬ דצמבר 1947