פרק חמישי במשרד הביטחון בימי מלחמת העצמאות 1947 - 1948