קצינים בריטים ליד מנהרה שחפרו אנשי האצ"ל כדי לחבל בבניין המטה הצבאי הבריטי בתל אביב ‭")‬בית הדר‭.("‬ המנהרה נתגלתה והפעולה סוכלה על־ידי אנשי ה"הגנה‭,"‬ יוני 1947