תחנת הרכבת בלוד לאחר שאנשי האצ"ל פוצצו אותה במסגרת פעולות המרי העברי‭1,‬ בנובמבר 1945