השקיית שרה בקיבוץ רביבים שבנגב בעזרת מכל מים וזוג פרדות, 1945