פועלים בנמל תל אביב מעמיסים תיבות פרי הדר לייצוא בשנות הארבעים