מצעד של מתגייסים לשורות הח־"ל (הבריגדה היהודית‭,(‬ תל אביב 1945