לוי שקולניק ואלישבע קפלן (שקולניק) עם בתם עפרה בחגיגת העומר בדגניה ב, 1947