משפחת שקולנ־ק על הדשא בדגניה ב, ‭.1940‬ מימין לשמאל: אלישבע, תמה, דבורה ולוי