פליטים יהודים מאירופה במחנה הקליטה בעתלית, נובמבר 1944