שיירת גמלים נושאת חומר־ בנ"ן לבית אשל, אחד משלושת המצפים שהוקמו בנגב. דצמבר 1943