מסדר ותפילה בפלוגה יהודית בצבא הבריטי בצפון אפריקה, 1942