לשכת הגיוס של הסוכנות היהודית בתל אביב לאחר חיפוש שערכו בה שוטרים בריטיים, אפריל 1943