נוטרים ממשטרת היישובים העבריים מתאמנים כירי נגד צנחנים לנוכח סכנת הפלישה של הצבא הגרמני, אוגוסט 1942