א. דאגות כלכליות והתגייסות ביישוב לצבא הבריטי

ע הכריזו פלישת בריטניה צבאות גרמניה וצרפת לפולין מלחמה ב על 1 בספטמבר גרמניה . אולם 1939 בחודשים הראשונים למלחמה לא התנהלה במערב אירופה לחימה של ממש והמערכה העיקרית הוגבלה לחזית המזרחית . בתוך שבועות מועטים כבש צבא גרמניה את מרבית פולין , למעט חלקה המזרחי , שעליו השתלטה ברית המועצות מתוקף ההסכם לאי לוחמה ולחלוקת מזרח אירופה שחתמה עם גרמניה באוגוסט 1939 ( הסכם ריבנטרופ מולוטוב . ( ביישוב בארץ ישראל שררה דאגה רבה ליהודי אירופה ובעיקר ליהדות פולין , אך המלחמה נותרה רחוקה מגבולות ארץ ישראל והשפעתה על תושבי הארץ התבטאה בעיקר במישור הכלכלי . ניתוק ייצוא פרי ההדר משווקיו באירופה והקושי שהסתמן בייבוא חומרי גלם הגבירו במידה רבה את ההאטה הכלכלית שבה שרוי היה המשק הארץ ישראלי מאמצע שנות השלושים . נוסף על כך אחזה בציבור בהלה מפני השלכות המלחמה לטווח הארוך , ומשום כך משכו רבים את פיקדונותיהם מן הבנקים ומערכת הבנקאות בארץ הועמדה בפני סכנת קריסה . המצב החדש שנוצר חייב את המוסדות השונים להיערכות מיוחדת ובראש ובראשונה בתחום המשקי . במהלך שנות השלושים , על רקע חולשתו הציבורית והמוסדית של הוועד הלאומי ,...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה