לוי שקולניק עם עובדי "מקורות" בקידוח מים בשנות השלושים