הפגנה של ־הודי תל אביב נגד ה"ספר הלבן‭17 ,"‬ במאי ‭.1939‬ ראשון מימין לוי שקולניק ולצדו גולדה מאירסון, רביעי מימין יוסף שפרינצק ומשמאלו זיאמה אהרונוביץ