בית הכנסת Sicgcrrn שבגרמניה עולה באש בליל הבדולח, 9 בנובמבר 1938