ז. ביקור באמריקה ערב מלחמה

ראשית 1938 הסתמנה תפנית מדאיגה , מבחינתה של ^ ו' *' התנועה הציונית , במדיניות ממשלת בריטניה בשאלת עתיר ארץ ישראל . בינואר 1938 פרסמה הממשלה את החלטת הקבינט הבריטי בדבר הקמת ועדת החלוקה לארץ ישראל , בראשות סר ג'ון וודהד . על הוועדה הוטל לבחון את האפשרות לממש את תכנית החלוקה , והקמתה נתפסה כמבשרת על כוונת הבריטים לסגת מהצעות ועדת פיל . בו בזמן נתנו המאורעות הממושכים את אותותיהם גם בתחום הכלכלי , והמשק בארץ ישראל נקלע להאטה שהתבטאה באבטלה הולכת וגוברת . על רקע ההתפתחויות המדאיגות הללו התכנס הוועד הפועל הציוני בלונדון במרס 1938 ושקולניק נטל חלק בכינוס זה . הכינוס התקיים ימים ספורים אחרי סיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית ( ה"אנשלוס ( " והדיונים התנהלו באווירה של ערב מלחמה . וייצמן הציג בכינוס זה עמדה מדינית נחרצת וקבע " קטגורית וברורות שבשבילו לא באה בחשבון שום תכנית שהנה פחות מתכנית פיל בצירוף התיקונים שדרש , " כפי שתיאר שקולניק לאלישבע ( תעודה . ( 54 עור תיאר באותו המכתב את הדיונים הכלכליים ואת האווירה המלחמתית בלונדון , אם כי הוא האמין באותה השעה שהמלחמה לא תפרוץ בקרוב משום ש"גרמניה בלעה את ...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה