טקס שנערך במהלך הקונגרס הציוני העשרים לציון ארבעים שנה לקונגרס הראשון. נערים נושאים את דגל הקונגרס הראשון ומאחורי השולחן עומדים כמה ממשתתפי!־, אוגוסט 1937