במדינת ןועדתן פיל המשק החקלאי יעמוד על הגובה (צויר בידי יהושע אדרי, ספטמבר ‭(1937‬