חיילים בריטים מפנים מכשול שהציבו ערבים במהלך המרד הערב־