ה. הקמת יישובי "חומה ומגדל" בזמן המרד הערבי

** מי העלייה החמישית הביאו לגידול חסר תקדים באוכלוסייה היהודית בארץ ישראל , והיא צמחה מ 174 , 000 נפש בשנת 1931 ל 404 , 000 נפש בשנת . 1936 ההתפתחות הרבה כיישוב היהודי עוררה דאגה בקרב ערביי ארץ ישראל , וכפועל יוצא הלך וגבר המתח הלאומי בין שתי העדות והוחרפו היחסים בין הערבים לממשלה , שבמדיניותה תמכה לדעתם בציונות . ב 19 באפריל 1936 פרץ המרד הערבי , המכונה גם מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט . בניגוד למאורעות הקודמים היה זה הפעם מרד לאומי המוני וממושך , שהונהג בידי הוועד הערבי העליון בראשות המופתי האג' אמין אל חוסייני , ובפיקודו הצבאי של פאוזי אל קאוקג'י . ב 22 באפריל הכריז הוועד הערבי העליון על שביתה כללית במגזר הערבי שתימשך עד שיתמלאו הדרישות שהציבו לשלטונות המנדט , ובהן : הפסקת העלייה היהודית , איסור על מכירת קרקעות בבעלות ערבית ליהודים והקמת מועצה מחוקקת . בד בבד נקטו הערבים פעולות אלימות שכללו התקפות על יהודים ועל כוחות הצבא הבריטי , התנכלות לתחבורה בכבישים , שרפת שדות ומטעים ועוד ; פעולות אלה פגעו קשה בחיי היום יום ביישוב . עם פרוץ המאורעות הוחלט במוסדות הלאומיים להנחות את ארגון ה"הגנה" לנק...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה