דוד בן־גוריון נואם באמפיתאטרון על הר הצופים לרגל מלאות שבעים שנה למנחם אוסישקין, אוקטובר 1933