ד. בהנהלת "ניר" בימי גזרות בגרמניה

שנים הראשונות לאחר הקמת הסתדרות העובדים ^ : r הכללית מומנו פעולותיה ההתיישבותיות רובן ככולן בתקציבים הלאומיים . עובדה זו הדאיגה רבים מחבריה והם טענו שעל תנועת הפועלים לפעול ליצירת הון עצמי למימון מפעליה . קולם של אלה גבר באמצע שנות העשרים , משקמו בתנועה הציונית וביישוב בארץ גורמים שערערו על מעמדה של תנועת הפועלים בתנועה הציונית , ושקראו להצר את צעדיה ולהפחית את התקציבים המוקצים לה ( ראה פרק שני , ג . ( בהשפעת הלכי רוח אלו הקימה ההסתדרות החקלאית בשנת 1925 את החברה השיתופית ניר . חברה זו נוערה ליצור הון עצמי עבור מפעלי ההתיישבות החקלאית של ההסתדרות ולפקח עליהם מבחינה משקית וחברתית . באוקטובר 1934 החליט הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית להקים חברה ציבורית בשם " חברת ניר בע"מ , " בבעלות משותפת של "חברת העוברים" ו"ניר" השיתופית . שינוי זה אפשר לחברת ניר בע"מ להגדיל את הונה על ידי מכירת מניות ואיגרות חוב בארץ ובחו"ל ( תעודה . ( 43 בפברואר 1935 התקיימה האספה המכוננת של החברה ונבחרה לה הנהלה בת שמונה חברים . שקולניק היה אחד מהם , והוא אף נעתר לבקשת ראשי מפא"י לשמש מנהל בפועל בחברה לצדו של צבי ש...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה