מודעה של מפא"־ לרגל ה־1 במאי 1933 ובה קריאה למלחמה בפשיזם הרוויזיוניסטי