כמה מחברי דגניה ב על הדשא בקבוצה בשנות השלושים. שורה ראשונה, משמאל לימין: הילד יוסי גלעדי ויונה יגול. שורה שנייה: שרה צפתי אגין, רחל סלע ויוסף פרומקין. שורה שלישית: אהרון שכטמן, לוי שקולניק, אברהם האפט ושמעון אגין