ג. בחזרה לקלחת הפנים יישובית הבוערת - פועלים מול רוויזיוניסטים

* 9 מהלך שהותו של שקולניק בארץ ישראל הוחלט סוף r " סוף במוסדות ההסתדרות על השתלבות החברות "ניר" ו"יכין" בפעולה בגרמניה , ונחתם חוזה עם חברת "העברה" בארץ להזמנת סחורות מגרמניה בסכום של 300 , 000 מרק . שקולניק קיבל ייפוי כוח לפעול על פי הסכמים אלו ועם שובו לגרמניה בשלהי 1933 נכנס לעניין במלוא המרץ . אך פעילותו לא הצטמצמה לתחום זה בלבד . במפגשיו עם צעירים יהודים חברי "החלוץ" נוכח שרבים מהם נמשכים לציונות בעיקר עקב החשש מהיטלר ומצטרפים לארגון כי הם סבורים שזו דרך בטוחה יחסית להשיג רישיון עלייה . התברר לו גם שהערכים שהם קולטים בהחלוץ נוגעים רק לצורות ההתיישבות השיתופית ולענייני הפועלים בארץ . הוא חש שחסרה להם היכרות עם המוטיבים הרומנטיים הקשורים לתולדות ארץ ישראל , לנופיה ולתרבותה , ערכים שהיו בעלי חשיבות רבה לעולי העלייה השנייה . הוא הציע אפוא לשלוח מדריכים צעירים שילמדו את חניכי החלוץ מאגדות הארץ ופרקים מן ההיסטוריה של עם ישראל וינסו ל"הצמיח שורשים ולהפוך את פטריות החלוץ שצמחו על רקע הביצה שלנו חיש מהר לגידולי תרבות ענפים ומושרשים , " כפי שכתב לאלישבע בפברואר . 1934 בראשית 1934 חזרה אלישב...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה