עולים מגרמניה בעת ביקורת דרכונים בנמל יפו, נובמבר 1933