חברי "החלוץ" בגרמניה מקבלים הכשרה בעבודה חקלאית, 1935