א. שליחות מגבית ללונדון

* 9 ראשית , 1933 בעקבות מינויו של היטלר לקנצלר ךדח גרמניה , החלו יהודי גרמניה לסבול משורה של גזרות והתנכלויות שפגעו בביטחונם האישי והכלכלי ובזכויות האזרח שלהם , ובכלל זה חרם על בתי עסק של יהודים וחקיקה שהביאה לפיטורי יהודים מן השירות הממשלתי וממוסדות להשכלה גבוהה . הידיעות על מצוקתה של יהדות גרמניה , שבניגוד לקהילות שונות באירופה המזרחית נהנתה במשך שנים מביטחון אישי ומחוסן כלכלי , עוררו זעזוע וגררו גל של תגובות בעולם היהודי , ואלה לא פסחו גם על היישוב בארץ . הדיונים במוסרות הלאומיים על מצבה של יהדות גרמניה התמקדו בשני מישורים : כלפי חוץ נדונה השאלה אם להצטרף לפעולות מחאה ולתגובות נגד כגון החרם היהודי העולמי על סחורות ושירותים גרמניים שעליו הכריזו ארגונים יהודיים שונים ; וכלפי פנים נדונו תכניות להציע ליהודי גרמניה מקלט בארץ ישראל וליצור תשתית לקלוט את הבאים ואת אלה העתידים להגיע . ההתפתחויות בגרמניה לצד גילויים גוברים של אנטישמיות במדינות אחרות במזרח אירופה הניעו יהודים רבים להגר מבתיהם והחלה תנועת עלייה גדולה שבמסגרתה עלו לארץ ישראל בשנים 1936-1933 כ 170 , 000 איש . עלייה זו , המכונה ...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה