מענפי המשק המעורב בקיבוץ בית אלפא בשנות העשרים והשלושים; מלמעלה למטה: עדר צאן, כוורות דבורים, כרם ענבים