משמרת למען עבודה עברית שהציבו פועלים ועסקני ציבור ליד פרדס בכפר סבא (על השלט הכתובת "אל תנשלו את הפועל העברי‭1930 ,("‬