לוי שקולניק (עומד ראשון מימין) בלונדון עם כמה מחברי מפא"י, מרס ‭.1930‬ עומד ראשון משמאל אליהו דובקין, יושב יוסף ברץ