ביקור הלורד בלפור בבנימינה, ‭.1925‬ יושבים, מימין לשמאל: נחום סוקולוב, הלורד בלפור, חיים וייצמן ואשתו ורה