הברון אדמונד דה רוטשילד בתערובת ארץ-ישראל בפריס, 1930 לערך