טקס הבאת הביכורים בחג השבועות בחיפה, ‭.1932‬ החגים היו מרכיב מרכזי בתרבות החילונית שהתפתחה בארץ־ישראל