הקמת המפעל של פנחס רוטנברג להפקה חשמל בנהריים, 1928