פועלים של "סולל בונה" עוסקים בבניית גשר על הירקון, ‭1926-1925‬