חיים וייצמן (במרכזו בביקור בנהלל בשנות העשרים. עומדים משמאלו חנה מ־יזל ולו־ שקולניק, שני מימינו שמואל דיין