זוג מתיישבים בחצר ביתם במושב העובדים כפר -חזקאל, 1929