נשים מפלוגה של "גדוד העבודה" בירושלים בעבודת ריצוף ברחביה, 1925