תערוכה של תוצרת ארץ־־שראל שהוצגה בקונגרס הציוני הארבעה־עשר בווינה - מוצרי התעשייה, אוגוסט 1925