כמה מחברי קבוצת עבודה. יושבים מימין לשמאל: חיים פוטרמן, יעקב פת, לוי שקולניק ואברהם האפט. עומדת: רבקה מהרשק