א. התארגנות הפועלים בימי העלייה השלישית

* 9 יוני 1920 מינתה ממשלת בריטניה את הרכרט סמואל , 1 ? יהודי אוהד המפעל הציוני ומדינאי ליברלי , לנציב העליון הראשון בארץ ישראל מתוקף המנדט שקיבלה על הארץ בוועידת השלום בפריס ובוועידת סן רמו . מינוי זה נתפס בעיני התנועה הציונית כאיתות חיובי מצד הממשלה הבריטית על כוונתה להגשים את הצהרת בלפור . עם בואו לארץ ישראל נקט סמואל כמה צעדים שנראו כמאששים את ההנחה הזו . הוא מינה לתפקידים בכירים אישים , חלקם יהודים , שנודעו כתומכים בציונות , התיר עלייה גדולה של יהודים לארץ , ויזם עבודות ממשלתיות בהיקף רחב , כגון סלילת כבישים , שסיפקו מקומות עבודה לאלפי עולים . סיומו של השלטון הצבאי הבריטי , שגילה יחס מסויג כלפי הציונות , ותחילתו של הממשל האזרחי סימלו גם את תחילתה של תקופה חדשה בחיי היישוב היהודי בארץ ישראל . בתקופה זו הוקמו ועוצבו המוסדות העיקריים שהנהיגו את היישוב בתקופת המנדט הבריטי . באוקטובר 1920 התכנסה לראשונה אספת הנבחרים ונבחר הגוף המייצג את האוכלוסייה היהודית בארץ , הוועד הלאומי , ובסתיו 1921 ירשה ההנהלה הציונית הארץ ישראלית את מקום ועד הצירים . זאת ועוד , לאחר שנים של קיפאון ואף נסיגה לאחו...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה